W.KRUK wdrożył system Microsoft Dynamics

admin, 16 maja 2012

Wprowadzenie

W.KRUK wdrożył system Microsoft Dynamics w celu usprawnienia kluczowych obszarów działalności firmy – produkcji i jej rozliczania oraz sprzedaży prowadzonej przez salony firmowe.

„Ważnym argumentem przy wyborze systemu była elastyczność rozwiązania ERP Microsoft Dynamics NAV, umożliwiająca dostosowanie funkcjonalności do potrzeb poszczególnych oddziałów organizacji w ramach jednego systemu informatycznego. Drugim ważnym elementem była stabilność i precyzja działania rozwiązania, tak ważna dla branży jubilerskiej.”

Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

W.KRUK to lider rynku jubilerskiego w Polsce, funkcjonujący od 1840 roku. Firma łączy czteropokoleniową tradycję działania z najnowszymi trendami świata jubilerskiego. W kilkudziesięciu salonach firmowych W.KRUK na terenie całego kraju oferowana jest najwyższej jakości złota i srebrna biżuteria, brylanty i inne kamienie szlachetne. Oprócz biżuterii firma dystrybuuje również najlepsze i najbardziej znane marki zegarków takie jak Rolex, Omega, Longines i wiele innych.

W.KRUK co roku prezentuje autorskie kolekcje tworzone przez grupę młodych projektantów, które łączą świeżość spojrzenia z ekspresją, dzięki czemu potrafią zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane gusta.

W.KRUK, będący wcześniej samodzielną firmą W.KRUK S.A., dołączył do VISTULA GROUP S.A., stając się jednym z podmiotów firmy, która obecnie skupia cztery ekskluzywne marki – Vistula, Wólczanka, W.KRUK i Deni Cler Milano.

Biuro W.KRUK oraz dział produkcyjny zlokalizowane są w Poznaniu. Sprzedaż wyrobów jubilerskich odbywa się za pośrednictwem ponad 70 salonów firmowych na terenie całej Polski.
   
Wyzwanie

Fuzja firm W.KRUK S.A. i Vistula Group S.A. wymagała wprowadzenia w obu jednorodnej struktury systemów informatycznych.

Przed wdrożeniem rozwiązania firma Vistula Group S.A. korzystała w zakresie zarządzania obsługą sprzedaży w salonach firmowych z dobrze sprawdzającego się systemu GMSoft, natomiast do wspierania zarządzania w pozostałych obszarach wykorzystywany był system Microsoft Dynamics NAV. Pracownicy W.KRUK S.A. korzystali z systemu FERRODO – zintegrowanego pakietu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwach.

„Jednym z głównych założeń implementacji nowego systemu było zastąpienie nim mało efektywnej – względem zwiększających się wymagań firmy – aplikacji FERRODO, a przede wszystkim płynna integracja z funkcjonującymi w Vistula Group S.A. systemami.” – mówi Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

Od nowego systemu oczekiwano również zoptymalizowania i „uszczelnienia” rejestracji procesów, a także gwarancji integralności
i spójności danych – niezmiernie ważnych w branży jubilerskiej, tak, aby informacje z systemu nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości co do prawidłowości wyników.

Kolejnym ważnym wymogiem było usprawnienie procesu zaopatrywania salonów firmowych, zamówień zakupów materiałów oraz rejestracji i rozliczania produkcji, jak również efektywne zarządzanie magazynem.

„Oczekiwaliśmy zapewnienia bezpieczeństwa, precyzji i pewności działania systemu, zwłaszcza w obszarach rozliczania produkcji oraz obrotu materiałowego.” – mówi Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

W efekcie podjęto decyzję o wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics NAV, z którego od dłuższego czasu korzystali już pracownicy Vistula Group S.A. Ponadto, dołączenie W.KRUK do firm korzystających z rozwiązania wykorzystywanego już w Grupie Vistula stawiało wyzwanie dostarczenia funkcjonalności niezbędnych w branży jubilerskiej z zachowaniem procesów zoptymalizowanych dla branży fashion, wymaganych przez Wólczankę i Vistulę.

Rozwiązanie

Wybór firmy padł na rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV, które cechuje otwartość, skalowalność oraz niebywała elastyczność w dopasowaniu funkcjonalności do specyfiki branży. Nie bez znaczenia był także stosunkowo krótki czas wdrożenia rozwiązania.

„Założeniem projektu było wykorzystanie funkcjonalności działających w Vistula Group oraz ich dostosowanie do potrzeb włączanej do systemu organizacji.” – mówi Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

Wdrożenie systemu powierzono firmie NAV.COM, która posiada wieloletnie doświadczenie w implementacji systemów informatycznych, potwierdzone także długoletnią współpracą zakończoną udanym dostosowaniem i wdrożeniem rozwiązania Microsoft Dynamics NAV w firmie Vistula&Wólczanka, oraz stałym rozwojem systemu ERP na rzecz Vistula Group S.A.

Proces wdrożenia został przeprowadzony w oparciu o stosowaną z powodzeniem przez NAV.COM metodykę SURE STEP, dzięki czemu przebiegał według standardowego schematu: analiza, etap projektowania, implementacja, wdrożenie i asysta, oraz zakończył się powodzeniem w relatywnie krótkim czasie.

Największą trudnością było zaprojektowanie nowych funkcjonalności w taki sposób, aby odpowiadały one oczekiwaniom użytkowników W.KRUK, a jednocześnie nie kolidowały z opracowanymi wcześniej rozwiązaniami dla pozostałych organizacji należących do Vistula Group S.A.

„Dużym wyzwaniem była taka modyfikacja systemu, która dostarczyłaby W.KRUK niezbędnych funkcjonalności do efektywnego działania w branży jubilerskiej.” – mówi Tomasz Fica, Project Manager, NAV.COM. – Zastosowanie metody SURE STEP oraz szczegółowe rozmowy z pracownikami firmy dotyczące oczekiwań co do nowego systemu sprawiły, że wdrożenie zostało przeprowadzone relatywnie szybko i – co najważniejsze – bezproblemowo.” – dodaje.

Zakres implementacji objął wprowadzenie wybranych modyfikacji systemu, niezbędnych  do efektywnego działania przedsiębiorstwa. Wprowadzony moduł DataMatrix zarządza konfiguracją i emisją etykiet do wybranej drukarki. Z kolei utworzony mechanizm związany z wyceną wyrobów umożliwia doszacowanie (z księgowaniem) zleceń produkcyjnych w trakcie realizacji. Natomiast wprowadzenie mechanizmu dotyczącego zamówień na produkcję umożliwiło poszerzenie zakresu informacji służących planowaniu i rozliczaniu produkcji.

Cały proces implementacji trwał 83 dni robocze, z czego dwa tygodnie zajęły analizy oraz programowanie.

Rozwiązanie ERP Microsoft Dynamics NAV zostało wdrożone oraz dostosowane do specyficznych potrzeb Vistula Group S.A.

Jak to działa?

Do kluczowych obszarów działalności W.KRUK, objętych działaniem systemu Microsoft Dynamics NAV, należy produkcja i jej rozliczenie oraz dystrybucja produktów do salonów firmowych.

Wsparcie działania sklepów firmowych

Podstawowym wymaganiem względem rozwiązania ERP było wsparcie obsługi sklepów firmowych, które są zaopatrywane
w oparciu o analizę stanów magazynowych oraz wyników sprzedaży. Ustalane w ten sposób stany minimalne oraz zapotrzebowanie optymalizuje procesy zaopatrzenia poprzez zbiorcze dyspozycje wydań dla poszczególnych rejonów.

System usprawnił także zaopatrzenie sklepów w materiały eksploatacyjne, takie jak opakowania, etykiety czy też artykuły kupowane u innych producentów, skracając i częściowo automatyzując proces przetwarzania informacji oraz księgowania.

Dodatkowo na potrzeby firmy opracowano moduł zarządzający konfiguracją i emisją nowoczesnych etykiet DataMatrix, umożliwiający automatyczną i ręczną konfigurację zawartych w nich informacji, co jest istotne ze względu na specyficzne produkty oraz prowadzone promocje. Samemu procesowi wprowadzania promocji oraz ustalania cen –  również bardzo istotnemu w obsłudze sprzedaży – nadano więcej elastyczności i możliwości użytkowania zgodnie z potrzebami firmy.

W systemie wprowadzono także metodę wyceny kosztów i prowizji dla sieci salonów firmowych W.KRUK zgodną z mechanizmami aktualnie działającymi w Grupie Vistula.

Automatyzacja produkcji

Dla Vistula Group S.A. bardzo ważna była rejestracja produkcji jubilerskiej w systemie informatycznym, a szczególnie możliwość kontroli i ewidencjonowania zużycia surowców (kamienie szlachetne, złoto, srebro) z uwzględnieniem zarówno norm zużycia i ubytków technologicznych, jak również zmian wzorów w trakcie produkcji. Istotna była także możliwość kumulowania danych dotyczących podobnych produktów dla celów analitycznych.

Rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV umożliwiło śledzenie produkcji i jej rozliczanie pod kątem kosztów i wykorzystania surowców za pomocą zleceń produkcyjnych. Wysokie i bardzo zmienne koszty surowców mają duży wpływ na rzeczywisty koszt wytworzenia, dlatego, aby wycena produktów była jak najbardziej realna i aktualna, zastosowano systemowy mechanizm przeszacowania wybranych zleceń produkcyjnych w dowolnym okresie. Dzięki temu funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV umożliwiła kontrolę i indywidualne rozliczanie magazynów surowców poszczególnych pracowników produkcyjnych oraz serwisantów.

„System Microsoft Dynamics NAV w pełni zarządza procesami centrali firmy. Nadzoruje obieg zapasów, rozliczanie produkcji, zarządza zakupami i dyspozycjami wydań do sieci sklepów. Wszystkie operacje gospodarcze mają swoje odzwierciedlenie w postaci wielowymiarowych zapisów księgowych w ramach całej Grupy.” – mówi Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

Korzyści biznesowe

Podsumowując, wdrożony system Microsoft Dynamics NAV przyniósł firmie wymierne korzyści, w tym:

  • Zapewnił integralność i spójność danych, zwiększając kontrolę nad zachodzącymi procesami wewnątrz firmy.
  • Zautomatyzował proces zaopatrywania salonów firmowych oraz zamówień zakupów, usprawnił rejestrację i rozliczanie produkcji, a także umożliwił efektywne zarządzanie magazynem.
  • Usprawnił  działanie sklepów firmowych na terenie całego kraju, dzięki możliwości weryfikacji aktualnych stanów magazynowych oraz sprzedaży.
  • Usprawnił rejestrację produkcji, w tym możliwość kontroli i ewidencjonowania zużycia surowców z uwzględnieniem norm zużycia, ubytków technologicznych oraz zmian wzorów w trakcie produkcji.
  • Umożliwił śledzenie produkcji i jej rozliczanie pod względem kosztów oraz wykorzystania surowców za pomocą zleceń produkcyjnych.
  • Umożliwił przeprowadzanie gruntownej analizy na podstawie rzetelnych danych, dzięki czemu zarząd firmy zyskał bieżący wgląd w sytuację przedsiębiorstwa i możliwość podejmowania strategicznych decyzji w oparciu  o aktualne i prawdziwe dane.

System Microsoft Dynamics NAV podlega stałemu rozwojowi zgodnemu ze zmieniającymi się wymaganiami  rynków, na których funkcjonują organizacje należące do Vistula Group.

Referencje

„O wdrożeniu systemu zadecydowała potrzeba konsolidacji w jednym systemie informatycznym firm Grupy Vistula, z zachowaniem ich specyficznych wymagań. Microsoft Dynamics NAV sprawdził się w Grupie Vistula i jest stale modyfikowany wedle zmieniających się wymagań i potrzeb rozwijającej się grupy firm. Ważnym argumentem przy wyborze systemu była elastyczność rozwiązania ERP Microsoft Dynamics NAV, umożliwiająca dostosowanie funkcjonalności do potrzeb poszczególnych oddziałów organizacji w ramach jednego systemu informatycznego. Drugim ważnym elementem była stabilność i precyzja działania rozwiązania, tak ważna dla branży jubilerskiej.” – komentuje Robert Jagucki, Dyrektor IT, Vistula Group S.A.

Microsoft Dynamics

Dynamics jest integralną częścią Microsoft, oferującą szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku dużych
i średnich przedsiębiorstw. Oferta firmy 
w tym zakresie obejmuje systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozwiązania te pomagają dużym i średnim przedsiębiorstwom
w tworzeniu i ulepszaniu łączności z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami.

Głównymi produktami Microsoft Dynamics oferowanymi na rynku polskim są: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Aplikacje Microsoft Dynamics optymalizują strategiczne procesy biznesowe w organizacji, tj.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i usługami, projektami, relacjami z klientami oraz e-handel, analitykę
i produkcję.

Rozwiązania Microsoft Dynamics są sprzedawane przez sieć firm współpracujących – Partnerów, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Obecnie do sieci Partnerów Microsoft Dynamics na świecie należy ponad 4500 resellerów (VAR), integratorów systemowych, konsultantów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firm doradczych oraz dostawców zintegrowanych rozwiązań biznesowych
i usług.

Ponad 305 000 firm i organizacji na całym świecie używa rozwiązań Microsoft Dynamics.

Więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics:
http://www.microsoft.com/poland/dynamics/