Platforma Nowej generacji Pivotal CRM

admin, 25 lutego 2013

W Pivotal CRM Sedna zrezygnowano z dwóch dotychczasowych rodzajów dostępu do systemu: Windows Access (tzw. gruby klient) i Rich Client (dostęp przeglądarkowy z użyciem technologii ActiveX) na rzecz jednego, zupełnie nowego – Smart Client.

Wraz z nowym klientem wprowadzono zupełnie nowy sposób nawigacji po systemie jak również zbudowano praktycznie od nowa dotychczasowe komponenty interfejsu użytkownika, takie jak: formularze, portale czy zapytania.

W nowej platformie Pivotal 6.0 Sedna zdefiniowano następujące wytyczne:

Elastyczność – Pivotal CRM od początku istnienia był systemem maksymalnie elastycznym, umożliwiającym pełne dostosowanie aplikacji do potrzeb jej użytkowników oraz do specyfiki działalności prowadzonej przez klienta. Ta przewaga jest kontynuowana w nowej generacji produktu. Pivotal Corporation rozumie elastyczność jako możliwość kompleksowego wsparcia procesów biznesowych użytkowników platformy Pivotal. Przekłada się to na bardzo duże możliwości w następujących obszarach: konfiguracja interfejsu użytkownika, automatyzacja procesów biznesowych, dowolna modyfikacja struktury danych, elastyczność operacyjna (możliwość użytkowania aplikacji w rozproszonej strukturze organizacji (różne departamenty, oddziały i jednostki biznesowe organizacji).

Wykorzystanie doświadczenia użytkownika końcowego – stworzenie całkowicie nowego interfejsu użytkownika, który jest bardziej intuicyjny, funkcjonalny i ergonomiczny dla użytkowników aplikacji. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na przyjazne dla użytkowników środowisko pracy. Nowy interfejs jest przyjemny dla użytkownika, zaprojektowany w taki sposób by praca z nowym systemem zachęcała użytkownika do korzystania z nowych narzędzi.

Integracja z MS Office – powiązanie produktów z rodziny Microsoft Office z systemem Pivotal CRM aby wykorzystać siłę narzędzi CRM z wieloletnim doświadczeniem użytkowania pakietu biurowego firmy Microsoft. Integracja z MS Office jest jeszcze szersza niż dotychczas, dzięki czemu aplikacje MS Office, praktycznie stały się narzędziami systemu Pivotal.
Niski koszt wdrożenia i modyfikacji – usprawnienie mechanizmów dla developerów i administratorów platformy Pivotal pozwoliło wprowadzać zmiany szybciej i taniej do istniejących systemów. Pozwoliło to zachować spójność systemu Pivotal ze stale zmieniającym się środowiskiem biznesowym organizacji.

Integracja “on demand” – zmianie uległy interfejsy integracyjne platformy Pivotal. Nowe interfejsy pozwoliły na jeszcze większe niż dotychczas zintegrowanie systemu CRM z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie standardu Web Services i SOA.

Business Inteligence – nowa generacja platformy Pivotal za cel stawia sobie zwiększenie możliwości pozyskiwania wiedzy z gromadzonych w systemie danych.

Aplikacje branżowe – wraz z platformą Pivotal CRM Sedna dostępne są gotowe aplikacje branżowe, dostosowane do specyfiki konkretnych gałęzi biznesu. Kontynuowane są obecnie istniejące aplikacje branżowe: Financial Services, Homebuilders, Medical Science, Manufacturing.

W Polsce firma Pivotal działa aktywnie od 2002 roku.

Od początku swojej działalności nasze rozwiązanie zostały docenione przez wiele firm i użytkowników.  Jednym z ważniejszych atutów Pivotal Polska, bardzo cenionym przez klientów, jest aktywny udział firmy w budowie unikalnych procesów biznesowych oraz pełne zaangażowanie w prowadzone projekty. Dodatkowo kompleksowe wsparcie serwisowe jakie daje klientom nasza firma jest gwarancją udanego wdrożenia.

Potwierdzeniem naszej niezawodności jest stale rosnąca liczba klientów oraz wyróżnienia otrzymane od CDC Software (dawniej Pivotal Corporation).