Microsoft Dynamics CRM umożliwia działanie w wirtualnej sieci społecznościowej

admin, 10 listopada 2011

Nowa aktualizacja usługi umożliwia interakcję w wirtualnej sieci społecznościowej, oferuje przedsiębiorstwom nowe funkcjonalności cloudowe oraz pozwala na korzystanie z ujednoliconego programu Office 365  

Firma Microsoft Corp. (Nasdaq “MSFT”) ogłosiła dostępność listopadowej aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM Online, jak i rozwiązań w modelu on-premise oraz hostowanych przez partnerów.

Aby zwiększyć wydajność firm zajmujących się sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem, aktualizacja oferuje użytkownikom nowe możliwości współpracy w wirtualnej sieci społecznościowej oraz usprawnienia dla firm korzystających z Microsoft Dynamics CRM w chmurze. Ponadto użytkownicy zyskują większy komfort pracy ze względu na integrację mechanizmów CRM z Microsoft Office 365.

Nowe funkcjonalności są dostępne dla klientów bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wzbogacając i usprawniając wykorzystywane dotychczas narzędzia.

Microsoft dostarcza narzędzi umożliwiających działanie w wirtualnej sieci społecznościowej, które pomagają klientom i firmom w budowaniu bardziej efektywnych relacji – powiedział Brad Wilson, dyrektor generalny Microsoft Dynamics CRM Product Management Group. – Dzięki połączeniu opcji wirtualnej współpracy w Microsoft Dynamics CRM ze znanymi narzędziami firmy, takimi jak Office, SharePoint czy Lync, przedsiębiorstwa zyskają możliwość pogłębienia swoich relacji z klientami, dzięki czemu będą mogły jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Wirtualny „social”

„Social” CRM jest połączeniem technologii społecznościowych i technologii CRM. Obecnie firmy szukają sposobów na wykorzystanie wirtualnej sieci do poprawy wyników przedsiębiorstwa i zwiększenia satysfakcji klienta. Takie podejście do technologii społecznościowych umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu CRM w bardzo wydajny sposób z wykorzystaniem narzędzi, które już znają.

Wraz z aktualizacją, Microsoft Dynamics CRM wprowadza nowe możliwości do współpracy w społeczności online, jak:

  • Tablica aktywności (ang. „Activity Feeds”). Konfigurowalne powiadomienia w czasie rzeczywistym o ważnych działaniach i wydarzeniach biznesowych poprzez połączony widok postów na mikro-blogach i zachodzące interakcje.
  • Micro-blogging. Aktualizacja statusów i komunikatów dotyczących wydarzeń firmowych umożliwia pracownikom bieżące śledzenie działań zachodzących w organizacji.
  • Rozmowy. Możliwość umieszczania pytań, uwag, sugestii oraz aktualizacja statusu pozwalają użytkownikom na szybką i wydajną współpracę, a także wyszukiwanie informacji oraz otrzymywanie ich od innych użytkowników.
  • Automatyczne aktualizacje działalności. Umieszczanie informacji bezpośrednio na tablicy aktywności opiera się o konfigurowalne reguły wydarzenia. Użytkownicy mogą dodawać informacje, a także śledzić tablice aktywności i wykorzystywać je w różny sposób.
  • Mobilna tablica aktywności. Nowa mobilna aplikacja Microsoft Dynamics CRM do śledzenia tablicy aktywności za pomocą Windows Phone 7 pozwala użytkownikom na wgląd do prowadzonych działań, podczas gdy przebywają z dala od biura.*

Firmy rozwijające się ponad granicami geograficznymi i barierami technologicznymi muszą umieć efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, aby mogły dostarczać swoim klientom aktualnych informacji, których w danym momencie potrzebują – powiedział Jim Steger, współzałożyciel i dyrektor Sonoma Partners. – Aby efektywnie działać, narzędzia społecznościowe powinny być łatwo dostępne i użyteczne, umożliwiać filtrowanie informacji podczas ich wyszukiwania oraz stanowić integralną część systemu CRM. Rozwiązanie firmy Microsoft spełnia wszystkie wymienione kryteria.

Aktualizacja usługi Microsoft Dynamics CRM Online i on-premise oferuje prostotę korzystania dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi, jeszcze lepsze zabezpieczenie, począwszy od wdrożenia aplikacji, a skończywszy na działaniu usługi i zarządzaniu nią, gwarancję finansową w postaci umowy dotyczącej poziomu usługi (SLA), prostotę korzystania, a także niezawodność funkcjonowania, co zapewnia czas dostępności wynoszący 99,9% – komentuje Agnieszka Zarzycka, CRM Business Development Manager z polskiego oddziału Microsoft Dynamics.

Więcej informacji na temat Microsoft Dynamics CRM i prezentację funkcjonalności „social” można znaleźć na stronie http://crm.dynamics.com/nov2011.

Office 365 oraz ulepszona chmura

Obecnie Microsoft Dynamics CRM Online i Office 365 zapewniają użytkownikom płynność pracy. Dzięki listopadowej aktualizacji Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics CRM Online upraszcza zarządzanie usługami w chmurze, oferując wspólne administrowanie, fakturowanie i dostarczanie usług platformy wraz z Office 365.**

Ponadto aktualizacja oferuje ulepszone funkcje odzyskiwania danych z możliwością replikacji w celu dalszej ochrony danych oraz wysoki poziom ciągłości działania w przypadku wystąpienia problemów.

Więcej informacji na temat partnerów i klientów związanych z Microsoft Dynamics CRM 2011 dostępnych jest na stronie http://crm.dynamics.com. W celu dołączenia do społeczności Microsoft Dynamics CRM należy wejść na @MSDynamicsCRM, #crm2011.

* Wymagana transmisja danych. Stosowane opłaty operatora.

** Obowiązuje dla klientów rejestrujących się w systemie Microsoft Online Services Platform.