CRM Berberis Minima

admin, 10 listopada 2011

CRM Berberis Minima 5.0.5.16

CRM Berberis Minima to ograniczona funkcjonalnie, ale całkowicie bezpłatna odmiana programu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Systemu Berberis firmy BMS Creative.

W wersji Minima program udostępnia większość funkcji jakie znajdziemy w innych, płatnych produktach do zarządzania relacjami z klientami. Został wyposażony w opcje umożliwiające prowadzenie pełnej ewidencji kontrahentów, rejestrowanie i planowanie działań, tworzenie grup marketingowych, wysyłanie korespondencji seryjnej. Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi, nowoczesnymi centralami telefonicznymi, programem Skype, a także zawiera wbudowanego klienta poczty e-mail. Program wymaga rejestracji.

GŁÓWNE FUNKCJE I ZALETY PROGRAMU:

Pełna ewidencja kontrahentów
– Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
– Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
– Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
– Możliwość definiowania powiązań pomiędzy podmiotami (firmami, osobami)
– Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
– Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)
Rejestrowanie kontaktów handlowych
– Przechowywanie informacji o zdarzeniach
– Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
– Graficzna wizualizacja procesów (sekwencji powiązanych zdarzeń)
– Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
– Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
– Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
– Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
– Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
– Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza
Grupowanie zdarzeń w sprawy
– Przechowywanie informacji o sprawach
– Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
– Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
Grupowanie spraw w projekty
– Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych klientów
– Hierarchiczna wizualizacja projektów
– Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Ganta)
– Eksport informacji do programu MS Project
Wysyłanie korespondencji seryjnej
– Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
– Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
– Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
– Współpraca z dowolnym programem pocztowym
Wbudowany klient poczty elektronicznej
– Wykorzystujący motor Gecko firmy Netscape
– Standardowy wygląd i duża łatwość obsługi
– Automatyczna identyfikacja nadawców
– Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
– Wygodna książka adresowa
– Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office
Współpraca z oprogramowaniem Skype
– Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
– Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej
Archiwizacja dokumentów
– Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
– Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
– Współpraca ze skanerem

OGRANICZENIA WERSJI BEZPŁATNEJ:

1. Program w wersji bezpłatnej może umożliwia pracę tylko na jednym stanowisku i nie posiada wszystkich funkcjonalności pełnych wersji CRM Berberis i częściowo CRM Berberis Minor: nie obsługuje gospodarki magazynowej, procesów serwisowych, nie umożliwia wystawiania faktur. Może być jednak w przyszłości rozbudowywany do płatnej wersji z zachowaniem wprowadzonych danych. Wersje testowe ww. programów można znaleźć w vortalu, w dziale PROGRAMY -> Firma -> Programy handlowe i magazynowe

2. Program wymaga rejestracji (można jej dokonać z poziomu programu), w przeciwnym wypadku ilości wpisów są ograniczone.

Producent: BMS Creative Sp. J.
Licencja: bezpłatna
Systemy operacyjne: Windows XP / Vista / 7