CeReM Personal

admin, 10 listopada 2011

Jest to podstawowa, nieskomplikowana w obsłudze, aplikacja klasy CRM (Customer Relationship Managment) przeznaczona do obsługi przez jednego użytkownika.

Podstawowym zadaniem programu jest ułatwienie efektywnej współpracy z klientami. Program ten jest przeznaczony dla wszystkich osób zaangażowanych w pozyskiwanie klientów oraz systematyczną współpracę z nimi. Program może być bardzo przydatny osobom pracującym na różnych stanowiskach, począwszy od sekretarek i recepcjonistek, poprzez przedstawicieli handlowych na dyrektorach i prezesach kończąc…

Możliwości oraz elementy jakie zawiera program:
Karta klienta na którą składają się:
– dane teleadresowe klienta
– branżę, działalność, asortyment
– osoby kontaktowe z telefonami i mailami
– obszerny notes do opisu klienta
– wykonane kontakty (w postaci: telefonów, faksów, spotkań, maili, korespondencji oraz prezentacji) i ich rezultaty
Organizator pracy użytkownika, umożliwiający systematyczną obsługę klientów wraz z tygodniowym planem pracy
Przeglądanie bazy danych według dowolnych kryteriów np.: danych o klientach, osobach i stanowiskach zajmowanych w firmie, telefonach, adresach, rodzajach działalności, branżach i innych informacjach zawartych w systemie
Możliwość eksportu danych do pliku XLS
Historia kontaktów z klientami
Korespondencja seryjna (mail ,faks, poczta)

Nowości w wersji 2.0
Import danych z programów pocztowych
Wiele adresów do jednego klienta
Rozszerzone i poprawione funkcje do obsługi kontaktów i zadań
Autokorekta bazy danych
Wiele innych poprawek zgłaszanych przez użytkowników.

Producent: Janko-Soft
Licencja: bezpłatna