Comarch Optima Analizy BI

admin, 1 grudnia 2011

Comarch Optima Analizy Business Intelligence – intuicyjne narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch Optima.

Comarch Optima BI- działaj efektywniej, nie czekaj na raporty

Moduł Comarch Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej.

Comarch Optima Analizy BI – ponad 50 gotowych raportów

Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch Optima Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.
Dzięki ponad 50 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch Optima Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej można samodzielnie  szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów lub analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Comarch Optima BI – Korzyści
Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch Optima Analizy BI:

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa
  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
  • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz
  • Oszczędność czasu
  • Weryfikacja realizacji planów firmy